Brêcs

Mae Teiars Huw Lewis, yn cynnig gwasanaeth gwirio brêcs am ddim sy'n cynnwys mesuriad digidol o'r traul ar badiau’r brêcs, gwadnau’r brêcs, disgiau’r brêcs neu brêcs drwm fel eu bod yn cydymffurfio a gofynion y cynhyrchwr. Y nod yw cynnig y cyngor gorau posibl i'ch helpu chi i adfer cyflwr ac effeithlonrwydd eich system brecio mor agos â phosibl i fanylion gwreiddiol y cynhyrchwr.

Mae gwiriad brêc Teiars Huw Lewis yn cymryd tua 45 munud i'w gwblhau. Cofnodir canlyniad yr archwiliad hwn gydag adroddiad brêc ysgrifenedig ynghyd â dyfynbris am unrhyw waith fyddai angen ei wneud.